معاون استاندار آذربایجان غربی:

جلوگیری از امضا فروشی و تقویت نظارت ها دو اصل اساسی در افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری است

جلوگیری از امضا فروشی و تقویت نظارت ها دو اصل اساسی در افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌ها بر اجرا و ساخت و سازهای عمرانی، از فروش امضا توسط برخی از مهندسان عمران و سازه انتقاد کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه ظهر امروز ۲۰ آذر ماه در جلسه هیئت چهار نفره استان، اظهار داشت: نظارت بر اجرا و ساخت و ساز متضمن استحکام و طول عمر بیشتر سازه‌های عمرانی و ساختمانی است.

وی با تأکید بر افزایش نظارت بر ساخت و سازها، ادامه داد: متأسفانه امضا فروشی توسط برخی از معماران و مهندسان سازه و عمران در بحث ساخت و ساز معضلی است که نیازمند برخورد دستگاه‌های مربوطه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در خصوص وظایف هیئت چهار نفره نیز اشاره کرد: نظارت عالیه بر ساخت و سازهای شهری بر عهده راه و شهرسازی است و در صورت بروز هر گونه تخلف با متخلفین باید برخورد شود.

در این جلسه مباحث مربوط به نظام ارجاع کار به مهندسان، نحوه نظارت بر ساخت و ساز مسکن و دستورالعمل کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با تخلفات مهندسان ناظر در هیئت رسیدگی به تخلفات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.