سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:
تکمیل پروژه آزاد راه ارومیه به تبریز 1000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

پیمان آرامون در دیدار مدیرعامل شرکت آزاد راه ارومیه – تبریز در تشریح آخرین وضعیت این پروژه گفت: پروژه آزاد راه ارومیه به تبریز به طول 151 کیلومتر در5 قطعه طراحی شده که قطعات اول و دوم آن در محدوده استان آذربایجان غربی تکمیل و بهره برداری رسیده و مابقی قطعات درحال احداث است که برای ساخت قطعات پنج و شش و تکمیل قطعات یک و دو و سه و چهار مجموعا 1000 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است .

وی با بیان اینکه پیشرفت پروژه در حد مورد انتظار نیست افزود:قطعه سوم این پروژه که دارای 2 دستگاه تونل و مسیر به طول 17 کیلومتر است پایین ترین میزان پیشرفت را دارد و فعال سازی پروژه و تکمیل قطعات باقی مانده آن از اولویت اجرایی استان است و برای این منظور از سرمایه گذاری شرکت های توانمند بخشی خصوصی استقبال می کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی خاطرنشان ساخت: دریاچه ارومیه یکی از منحصربفرد ترین جاذبه های توریستی استان و کشور است که با افزایش حجم آب و بازگشت دوباره حیات به این دریاچه شاهد افزایش بازدیدکنندگان ازاین دریاچه هستیم که به همین منظور با تاکید مقام عالی استان تکمیل زیرساخت ها و تکمیل کاربریهای قطعات اول و دوم پروژه نیز دراولویت قرار گرفته است.

در این دیدار قنائیان مدیرعامل فشرکت آزاد راه ارومیه – تبریز با بیان اینکه این شرکت نخستین سرمایه گذار این پروژه است افزود:این شرکت برای تکمیل قطعات باقی مانده و احداث قطعات پنجم و ششم از این مسیر آماده سرمایه گذاری مجدد است.