عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به 141 روستای شهرستان مهاباد آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به 141 روستای شهرستان مهاباد آغاز شد
با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی، عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به 141 روستای شهرستان مهاباد آغاز شد.

با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و استاندار آذربایجان غربی، عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای شهرستان مهاباد آغاز شد.

کلنگ پروژه تامین و انتقال آب شرب سالم و بهداشتی به ۱۴۱ روستای شهرستان مهاباد عصر امروز با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به زمین زده شد.

با اتمام این پروژه که ۳۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن پیش بینی شده است، ۱۲ هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ۴۵ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.