بر اساس گزارش وزارت کشور؛

استاندار: آذربایجان غربی رتبه نخست ضریب نفوذ بیمه واحدهای مسکونی در کشور

استاندار: آذربایجان غربی رتبه نخست ضریب نفوذ بیمه واحدهای مسکونی در کشور
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به گزارش وزارت کشور در خصوص ارزیابی ضریب نفوذ بیمه در بین استانها گفت: آذربایجان غربی بر اساس ارزیابی انجام گرفته دارای بیشترین ضریب نفوذ بیمه واحدهای مسکونی شهری و روستایی در کشور است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری با بیان اینکه از مجموع ۹۱۵ هزار و ۳۴۲ واحد مسکونی و شهری ۳۴۱ هزار و ۶۰۵ واحد بیمه شده است افزود: ضریب نفوذ بیمه در آذربایجان غربی ۳۷.۳۱ درصد است که رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ضرورت بیمه واحدهای مسکونی تصریح کرد: به منظور افزایش پوشش بیمه ای واحدهای مسکونی، نزدیک به ۹۰ هزار واحد مسکونی روستایی بویژه در ۲۰ کیلومتر نوار مرزی بیمه شده اند.

شهریاری با تاکید بر نقش بیمه در حفظ ثروت های ملی و تضمین سرمایه گذاری ادامه داد: گسترش چتر بیمه در نقاط مختلف استان از طریق فرهنگسازی و راهکارهای مشارکتی در دستور کار قرار دارد.