آلبوم تصویری / بازدید میدانی استاندار آذربایجان‌غربی از مناطق حاشیه شهر

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی از مناطق حاشیه شهر در راستای محرومیت زدایی و حل مسائل و مشکلات مردم حاشیه شهر بازدید کرد.

در این بازدید تعدادی از معاونین استاندار و مدیران ستادی استان و مدیدان شرکت های خدمات رسان، استاندار آذربایجان‌غربی را همراهی کردند. 

 استاندار آذربایجان‌غربی به جهت اهمیت محرومیت زدایی و توجه به حل مشکلات مناطق محروم و حاشیه شهر ، روزهای شنبه هر هفته را به محرومیت زدایی مناطق محروم استان اختصاص می دهد. 

توجه به محرومیت زدایی از اولویت های مهم نظام اسلامی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این‌موضوع در راس برنامه های دولت مردمی ایران قوی قرار گرفت.

شنبه های محرومیت زدایی و یکشنبه های حمایت از تولید و تحقق شعار سال از ابتکارات محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی است که تاثیر مثبتی در روند حل مشکلات مردم در استان دارد.