آلبوم تصویری / مراسم سان و رژه نیروهای مسلح استان به مناسبت روز ارتش با حضور استاندار آذربایجان غربی / 29 فروردین _ ارومیه