آلبوم تصویری / سفر یکروزه دکتر روحانی رییس جمهور ایران اسلامی به شهرستان ماکو