انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک مابین اداره کل امور زنان و خانواده استانداری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر استان آذربایجان غربی

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک مابین اداره کل امور زنان و خانواده استانداری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در این این برنامه اظهار داشت: در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (س) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د)ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و باتوجه به رویکرد اداره کل امور زنان و خانواده استانداری مبنی بر تسهیل در ارایه خدمات اجتماعی مخصوص قشر کم برخوردار بالاخص زنان تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل امور زنان و خانواده استانداری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر استان آذربایجان غربی منعقد شد.

وی گفت:  فراهم نمودن زمینه های توسعه همکاری مشترک برای افزایش سطح پوشش و تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی برای زنان واجد شرایط ۱۸ تا ۵۰ ساله در نزد صندوق برای آن دسته از بانوانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی می باشد از اهداف این تفاهم نامه است‌.
 
علیلو افزود: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص اهمیت بیمه اجتماعی ، ترغیب و هدایت بانوانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند  جهت عضویت در صندوق را پیگیر خواهیم بود.

وی یادآور شد: سقف پرداختی برای استفاده از مزایای بیمه بین ۳۳۰ تا ۸۴۰ هزار تومان به صورت سالیانه است که بانوان میتوانند در دوتا چهار قسط نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی ابراز داشت:دولت جهت تحقق بخشی سیاستهای خود در راستای حمایت از اقشار کم برخوردار و ایجاد زمینه رفاه و آسایش در بین روستائیان مبنی بر بستر سازی و هدایت روستائیان به سمت بیمه و استفاده از مزایای آن پرداخت ۷۰ درصد این مبلغ مذکور را بر عهده گرفته است.