آلبوم تصویری / دیدار والی استان آغری ترکیه با استاندار آذربایجان غربی