استاندار آذربایجان غربی :

موانع پیش روی توسعه تجارت خارجی در استان برداشته می شود/ رییس جمهور نگاه ویژه ای به استانهای مرزی دارد / ایجاد ارتباط با استانهای عمقی ترکیه برنامه ریزی شود/

موانع پیش روی توسعه تجارت خارجی در استان برداشته می شود/ رییس جمهور نگاه ویژه ای به استانهای مرزی دارد / ایجاد ارتباط با استانهای عمقی ترکیه برنامه ریزی شود/
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به هم مرز بودن استان با سه کشور ادامه داد: هم مرز بودن با سه کشور و تجارت بین الملل یکی از مهمترین ظرفیت های نسبی و پیشرانهای توسعه استان به شمار می رود و ما در استان در حال برنامه ریزی برای استفاده بیشتر از این ظرفیت و ایجاد هاب های اقتصادی هستیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه های مختلف، گفت: تا کنون از ظرفیت های استان و منطقه برای پیشرفت و محرومت زدایی آذربایجان غربی استفاده نشده است .

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به هم مرز بودن استان با سه کشور ادامه داد: هم مرز بودن با سه کشور و تجارت بین الملل یکی از مهمترین ظرفیت های نسبی و پیشرانهای توسعه استان به شمار می رود و ما در استان در حال برنامه ریزی برای استفاده بیشتر از این ظرفیت و ایجاد هاب های اقتصادی هستیم.

محمدصادق معتمدیان کشور ترکیه را یکی از مهمترین کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: آذربایجان غربی می تواند با فعال کردن دیپلماسی منطقه ای ، به عنوان استان پیشرو  در توسعه روابط بین دو کشور مطرح شود.

استاندار آذربایجان غربی افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی با کشور های همسایه و بویژه کشور ترکیه  را مورد تاکید قرار داد و افزود: موانع و مشکلات پیش روی توسعه تجارت خارجی در استان شناسایی و برطرف می شود.

وی افزود: در کنار گسترش ارتباطات با استانهای مرزی با کشور ترکیه ، در راستای افزایش مبادلات اقتصادی ، ایجاد ارتباط با استانهای عمقی ترکیه نیز در دستور کار استان قرار می گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نگاه ویژه ریاست محترم جمهور به استانهای مرزی و استفاده از ظرفیت های این استانها در توسعه تجارت بین الملل افزود:  با افزایش اختیارات استانداران ، بسیاری از مسائل و مشکلات استان، در خود استان حل می شود.

محمدصادق معتمدیان با تاکید بر نگاه منطقه ای در ایجاد ساختارها در استان، افزود: تقویت و توسعه زیر ساختهای عمرانی استان با رویکرد اقتصادی در استان و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه گذاران پیگیری خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: زیر ساخت های استان در راستای فعال کردن بخش خصوصی صورت می گیرد تا سرمایه گذاران بتواند بدون هیچ دغدغه ای برای سرمایه گذاری در استان حضور پیدا کنند.

در این دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه با اشاره به نقش آذربایجان غربی در افزایش تعاملات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، گفت: این استان می تواند در تحقق برنامه های اقتصادی دو کشور نقش مهم و کلیدی ایفا کند.