اطلاعیه شماره (۱۸)

اطلاعیه شماره (۱۸)
اطلاعیه شماره (۱۸) ستاد انتخابات کشور

به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می‌رساند، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد. لذا ضروری است در صورت مشاهده هرگونه آثار تبلیغات در طول زمان  اخذ رأی آن را امحاء نمایند.
       
 ستاد انتخابات کشور