بازدید و افتتاح واحد های تولیدی وصنعتی در ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی و معاونین وزارت صمت