سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی با حضور در محل میز خدمت به سئوالات مراجعان پاسخ داد

پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در این دیدار که بصورت چهره به چهره با مراجعان در محل میز خدمت استانداری ترتیب یافت ضمن رسیدگی به موارد مطرح شده از سوی مراجعین به واحدهای زیرمجمموعه معاونت عمرانی و دستگاههای اجرایی و خدمات رسان استان دستورات لازم را برای رفع مشکلات طرح شده صادر کرد.