آلبوم تصویری / بازدید معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار آذر بایجان غربی از واحد های تولید وصنعتی در ارومیه