مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از طریق 111 به سوال ها پاسخ می دهد

مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از طریق 111 به سوال ها پاسخ می دهد
مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با هدف تعامل بیشتر بین مردم و دولت روز یکشنبه 5 اسفند از طریق سامانه تلفنی 111 / سامد/ به مشکلات مخاطبان این اداره کل پاسخ می دهد.

مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با هدف تعامل بیشتر بین مردم و دولت روز یکشنبه 5 اسفند از طریق سامانه تلفنی 111 / سامد/ به مشکلات مخاطبان این اداره کل پاسخ می دهد.

جلیلی از ساعت 10 و نیم تا 11 و نیم صبح روز یکشنبه مورخ 5 اسفند در محل سامانه ارتباط مردم و دولت حضور می یابد و به طور مستقیم پاسخگوی تماس های همشهریان خواهد بود.

گفتنی است سامانه تلفنی 111 پیوند دو سویه بین مردم و دولتمردان را فراهم کرده است و مردم این استان می توانند از این طریق مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را با مسوولان در میان بگذارند.