آلبوم تصویری/ برگزاری نشست نمایندگان مجمع سمن های جوانان استان با استاندار آذربایجان غربی