مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی:

ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی و گروههای مرجع و سازمان های مردم نهاد در فرهنگ سازی و انتقال پیام های بهداشتی

ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی و گروههای مرجع و سازمان های مردم نهاد در فرهنگ سازی و انتقال پیام های بهداشتی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی مقابله با بحران کرونا برای سازمانهای مردم نهاد، بر ضرورت استفاده از توانمندیهای مردمی و گروه های مرجع در فرهنگسازی و انتقال پیام تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ هادی طباطبایی گفت: این دوره که برای سازمانهای مردم نهاد استانی و ارومیه به صورت حضوری و برای سمن های شهرستان ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد درباره تفکر مدیریت بحران و ضرورت حضور سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بحران کرونا با نگاه به مقوله فرهنگ سازی و بسیج امکانات مردمی و هماهنگی فعالیتهای خیریه برای به حداقل رساندن تماس بین مردم و قطع کردن چرخه انتقال ویروس مطالب تخصصی را توسط اساتید برجسته ارائه نمود.

وی افزود: سازمانهای مردم با حساسیت و جدیت برای کمک به مقابله با کرونا ویروس پای کار آمده اند.