جلسه کمیته اجرایی آموزش شهرداری ها و دهیاریهای استان

جلسه کمیته اجرایی آموزش شهرداری ها و دهیاریهای استان
نخستین جلسه کمیته اجرایی آموزش شهرداری ها و دهیاریهای استان در سال جدید برگزار شد

در این جلسه که با حضور پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیران کل دفاتر امور شهری و روستایی استانداری برگزار شد ، برنامه آموزشی شهرداران و کارکنان شهرداری ها ، دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستای استان در سال 98 بررسی و درنحوه برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری و سفرهای آموزشی تصمیمات لازم اتخاذ شد.