دیدار اعضای شواری اسلامی شهرسردشت با سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی

دیدار اعضای  شواری اسلامی شهرسردشت با سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی
در دیدار اعضای شواری اسلامی شهرسردشت با سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی مشکلات شهر سردشت بررسی شد

در این دیدار که پیش از ظهرامروز برگزارشد طرح ها و برنامه های عمرانی و خدماتی و بودجه ای شورای اسلامی شهر سردشت بررسی شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در این دیدار با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد شهرداری ها به سمت برنامه محور بودن و تدوین برنامه های عملیاتی گفت: اجرای برنامه جامع درآمدی پایدارشهری باید در راس برنامه های ریزی شوراهای اسلامی شهر قرار گیرد.
پیمان آرامون افزود: کمبود منابع اعتباری و درآمدی شهرداری ها از مهمترین عوامل کندی اجرای طرح های خدماتی وعمرانی در حوزه شهری است و اعضای شورای اسلامی شهرها باید با جامع نگری و برنامه ریزی از ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرها و جذب منابع مالی بخش خصوصی ، برای تحقق درآمدهای پایداراقدام کنند.
در ادامه این دیدار رییس شورای اسلامی شهرسردشت نیز گزارشی از وضعیت پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری و مسائل و مشکلات درشهر را مطرح کرد.