با حکم استاندار آذربایجان غربی بخشدار انزل منصوب شد

با حکم استاندار آذربایجان غربی بخشدار انزل منصوب شد
حسام شیرازه محبت با حکم استاندار آذربایجان غربی بخشدار انزل منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، با حکم محمدمهدی شهریاری ، حسام شیرازه محبت به عنوان بخشدار انزل منصوب شد.

در این حکم آمده است:

سلام علیکم

جناب آقای حسام شیرازه محبت

سلام علیکم

بنابه پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان ارومیه ، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان سرپرست بخشداری انزل تعیین و منصوب می شوید . امید است در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .

محمدمهدی شهریاری

 استاندار آذربایجان غربی