سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:
با هدف ارتقاء سطح آمادگی دربرابر زمین لرزه ها تعداد شتابنگارهای زلزله در استان افزایش می یابد

پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در پی جلسه اخیر کارگروه مخاطرات زلزله استان مقرر شد با تعویض شتابنگارهای قدیمی در 12 نقطه استان  تجهیزات نسل جدید نصب و راه اندازی شود که تا کنون در 2 مرحله 2 دستگاه در شهرستان های پیرانشهر و سردشت نصب و راه اندازی شده و 2 دستگاه دیگر نیز در شهرهای ماکو و قطور تا پایان ماه جاری راه اندازی می شوند.
وی گسترش ساخت و سازها بر روی گسل ها را از مخاطرات جدی برشمرد و افزود: یافته های ما در حوزه زمین شناسی باید در تعیین ضوابط ساخت و ساز و طراحی سازها ملاک عمل مسئولان بوده و مشخص کننده سمت توسعه شهرهای استان را باشد.
وی تکمیل شبکه برخط هشدار سریع زلزله را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این دستگاهها تعداد دستگاههای شتاب نگارنسل جدید استان  به 7 دستگاه افزایش یافت.