استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان:

دستگاه های نظارتی به گزارش های واصله در اسرع وقت رسیدگی کنند

دستگاه های نظارتی به گزارش های واصله در اسرع وقت رسیدگی کنند
شورای دستگاه های نظارتی استان صبح امروز با حضور استاندار آذربایجان غربی تشکیل جلسه داد.

شورای دستگاه های نظارتی استان صبح امروز با حضور استاندار آذربایجان غربی تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان صبح امروز با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در سالن جلسات اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

شهریاری در این جلسه گفت: دستگاه های نظارتی استان لازم است در شرایط خاص کنونی، با هماهنگی بیشتر به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند و به گزارش های واصله در اسرع وقت و به موقع رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: مبارزه موثر با فساد، ارتقاء سطح بهره ‌وری و تقویت مدیریت کشور از جمله وظایف مهمی است که انتظار می رود تمامی دستگاه های استانی بویژه دستگاه های نظارتی در جهت تحقق آن اهتمام ویژه داشته باشند.

در این جلسه اعضای شورا نیز نقطه نظرات و مسائل و مشکلات حوزه نظارتی استان را مطرح کردند.