آلبوم تصویری/ نخستین جلسه شورای اداری استان در سال 98