چهارمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان در فرمانداری چایپاره برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان در فرمانداری چایپاره برگزار شد
چهارمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان با حضور مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری ، معاون شرکت مخابرات استان در محل فرمانداری چایپاره برگزار گردید.

در این جلسه کلیه موارد مربوط به انتخابات و مسائل و مشکلات مربوطه به حوزه انتخابیه شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آمادگی جهت برگزاری انتخابات، شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات،  زیر ساخت و امنیت اطلاعات از اهم موضوعات مورد بحث و تبادل نظردر این جلسه بود. همچنین در این جلسه مشکلات و چالشهای فراروی برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه به بحث و بررسی گذاشته شد و دستور العمل برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه توسط کوروش مصطفوی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان به تفصیل تشریح گردید.

از مهمترین مصوبات این جلسه مواردی از قبیل صیانت و حراست از تجهیزات مخابراتی در سطح شهرستان، تست پوشش دهی مخابراتی در جاده ها و سطح شهر چایپاره توسط شرکت مخابرات، تست تجهیزات و سامانه های انتخابات توسط فناوری اطلاعات فرمانداری، تجهیز و رفع معایب تجهیزات فناوری اطلاعات فرمانداری و بخشداری های تابعه توسط فرمانداری و به همکاری مدیریت فناوری اطلاعات استانداری به تصویب رسید.

طی بررسی حضوری و بازدید از آخرین وضعیت فناوری اطلاعات فرمانداری و بخشداری های تابعه، مسائل و مشکلات و نیازهای حوزه فناوری اطلاعات بخشداری مرکزی و بخشداری حاجیلار به سمع مدیر فناوری اطلاعات وشبکه دولت رسید.