برگزاری جلسه بررسی مشکلات آرد و نان در بخشهای شهری و روستایی

برگزاری جلسه بررسی مشکلات آرد و نان در بخشهای شهری و روستایی
جلسه بررسی مشکلات آرد و نان در بخشهای شهری و روستایی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه شهدی با تاکید بر ارتقای کیفیت نان تولیدی در استان، خواستار افزایش بازرسی ها و همچنین ارائه آموزشهای لازم برای نانوایان در زمینه پخت نان با کیفیت مناسب شد.

در این جلسه در خصوص نحوه و هزینه های حمل آرد در مناطق شهری و روستایی و آخرین وضعیت فعالیت بازرسان حوزه آرد و نان بحث و تبادل نظر شد.