برگزاری چهامین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی

برگزاری چهامین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی
چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی برگزار شد.

حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در این جلسه گفت: بر اساس تبصره 19 قانون بودجه سال جاری و ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقرارات مالی دولت، دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند بخشی از پروژه های به اتمام رسیده ، نیمه تمام و جدید خود را با مشارکت بخش خصوصی اجرا و به بهره برداری برسانند.

وی با اشاره به روند اجرای تبصره 19 قانون بودجه در استان گفت: علیرغم اقدامات مناسب در این خصوص توسط برخی از دستگاه های اجرایی استان ، متاسفانه هنوز با برنامه مورد نظر فاصله زیادی داریم .

وی با تاکید بر اینکه به ارزش 57 میلیارد تومان پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی در استان  بر اساس تبصره 19 قانون بودجه شناسایی شده است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه استان نیز 60 میلیارد تومان برای ایجاد جذابیت و آماده سازی این پروژه ها برای ترغیب مشارکت بخش خصوصی اعتبار در نظر گرفته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وجود بخشی از فضاهای غیر قابل استفاده توسط دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از فضاهای اداری در دست دستگاه های اجرایی استان بصورت بهینه استفاده نمی شود و در عین حال نیز برخی از دستگاه های اجرایی نیازمند به فضای اداری مناسب هستند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، بخشی از این فضاهای اداری باید برای پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان و همچنین تامین منابع مالی پروژه های عمرانی استان مورد استفاده قرارگرفته و به فروش برسند.

در این جلسه شهدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز خواستار شناسایی املاک و ساختمان های مازاد دستگاه های اجرایی استان برای برنامه ریزی بیشتر برای بهره گیری مناسب از این املاک شد.

رحمانی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه، خواستار  تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی ظرفیت های پروژه های نیمه تمام و جدید دستگاه های اجرایی استان برای استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی در اتمام و بهره برداری از این طرح ها شد.