برگزاری جلسه توسعه مشارکتهای سازمانهای مردم نهاد با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه توسعه مشارکتهای سازمانهای مردم نهاد با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی
در جلسه توسعه مشارکتهای سازمانهای مردم نهاد در خصوص تشکیل مجمع خیرین مبارزه با مواد مخدر تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی در جلسه توسعه مشارکتهای سازمانهای مردم نهاد که امروز در استانداری برگزار شد ، گفت: اعتیاد یکی از آسیب های اجتماعی است که برای مقابله و مبارزه با آن اقدامات زیادی صورت گرفته و شهدای زیادی جان خود را در راه مبارزه با این پدیده شوم داده اند ولی این اقدامات کافی نیست وراهکارهای جدیدی باید اندیشیده شود.

وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر با راهکارهای مختلف از جمله کاهش تقاضا، کاهش عرضه، پیشگیری و درمان، راهکارهایی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بلای خانمان سوز اعتیاد دارد و اقدامات چپشمگیری در این خصوص انجام می دهد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه اقدامات دولت به تنهایی نمی تواند مثمر ثمر و نتیجه بخش باشد و باید راهکارهای دیگری نیز در این خصوص اندیشیده شود، اظهار داشت: اجتماعی کردن مبارزه با مخدر یکی از راهکارهایی است که در نظر است نه تنها نهادها، دستگاههای اجرایی مختلف بلکه همه مردم ، مدارس ، گروههای هنری و فرهنگی با  احساس مسئولیت و در حیطه خود در این خصوص برای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن اقدام نمایند.

مصطفوی، تاسیس سمن در خصوص مبارزه با مواد مخدر را یکی از راههای مردمی و اجتماعی کردن عنوان نمود که می تواند کمک دست دولت برای مبارزه و مقابله با پدیده شوم اعتیاد باشد.

در این جلسه در خصوص تشکیل مجمع خیرین مبارزه با مواد مخدر ، تشکیل کارگروهی در این خصوص، طرح یارگیری زندگی تصمیم گیری و حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.