بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری از پایانه مرزی رازی خوی

بازدید مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری از پایانه مرزی رازی خوی

در اجرای دستور العمل پدافند غیر عامل استان و در جهت احصاء تهدیدات احتمالی در مراکز مهم و حساس ، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بهمراه تیم کارشناسی امنیت سایبری و زیستی در پایانه مرزی رازی حضور بعمل رساندند

در اجرای دستور العمل پدافند غیر عامل استان و در جهت احصاء تهدیدات احتمالی در مراکز مهم و حساس  ، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بهمراه تیم کارشناسی امنیت سایبری و زیستی در پایانه مرزی رازی حضور بعمل رساندند .

در این برنامه ضمن برگزاری جلسات کارشناسی با مسولین امر ، از قسمت های مختلف پایانه مرزی بازدید بعمل آمد .

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری ضمن تقدیر از اقدامات بعمل آمده توسط دستگاههای اجرایی مستقر در پایانه نکاتی را در خصوص تهدیدات احتمالی و آسیب پذیر های متصوربه مسولین مربوطه یاد آوری و راهکارهای در جهت ارتقاء و ارائه خدمات بیان نمودند .

# نظر : 0