مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی خبر داد؛

نشست هم اندیشی ارائه راهکارهای حمایت حقوقی زنان و خانواده با حضور مقامات ارشد و فعالین حوزه زنان برگزار می شود

نشست هم اندیشی ارائه راهکارهای حمایت حقوقی زنان و خانواده با حضور مقامات ارشد و فعالین حوزه زنان برگزار می شود
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از برگزاری نشست هم اندیشی ارائه راهکارهای حمایت حقوقی زنان و خانواده در استان با مشارکت دادگستری و کانون وکلای استان خبر داد.

علیلو با اشاره به افتتاح کلینیک حقوق شهروندی با محوریت زنان و خانواده در استان و برگزاری نشست با محوریت موضوع مذکور، اذعان داشت: اداره کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان تاکنون به عنوان مرجع متناظر حقوق کودک ذیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مشغول به فعالیت بوده که اقدامات مؤثر و خوبی را در سطح استان در حوزه کودک و همچنین زنان سرپرست خانوار انجام داده است.

وی افزود : در این برهه از زمان که آسیب های مختلف در حوزه زنان و خانواده را شاهد هستیم، ضرورت دارد که با تمام توان در این مسیر بصورت جهادی تلاش نموده  و با تعامل و هم افزایی و مداخلات بموقع با افزایش سطح آگاهی زنان و خانواده ها در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت و تحکیم بنیان خانواده گام برداریم.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی ، علت بسیاری از آسیب ها در حوزه زنان را عدم آشنایی و آگاهی زنان از حقوق خود دانست و تصریح کرد: اداره کل امور زنان و خانواده استانداری با همکاری دادگستری و کانون وکلای استان در نظر دارد با ایجاد مرکز کلینیک حقوق شهروندی در حوزه زنان و خانواده، نسبت به ریل گذاری و ایجاد حساسیت نسبت به موضوع آسیب های حوزه زنان، اقدام نماید که در این مسیر نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه های حمایتی  هستیم.