سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی:

آموزش و مهارت آموزی باید با نیازهای آذربایجان غربی متناسب باشد

آموزش و مهارت آموزی باید با نیازهای آذربایجان غربی متناسب باشد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی گفت: تربیت نیروی کار ماهر و متخصص، در پیشرفت اقتصاد و توسعه کشور و استان تاثیر مستقیم دارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، جواد کرمی امروز در جلسه شورای مهارت استان که با حضور معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، با تاکید بر آموزش عملی و تخصصی در کنار آموزش علمی در سازمانها، افزود: آموزش و مهارت آموزی در محیط کار، نقش کلیدی در شغل پایدار و پیشرفت کاری و همچنین ارتقای سازمان دارد.

وی در ادامه با اعلام اینکه آموزش و مهارت آموزی باید متناسب با نیاز استان باشد، خاطرنشان کرد: تربیت نیروی کار ماهر و متخصص، در پیشرفت اقتصاد و توسعه کشور و استان تاثیر مستقیم دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر اینکه جلسات باید خروجی هدفمند داشته و مصوبات عملیاتی شود، افزود: از ظرفیت آموزشی نیروهای نظامی و انتظامی در طول دو سال خدمت وظیفه در سازمان ها و حتی بعد از آن استفاده شود.

کرمی در پایان، نظارت مستمر بر روند آموزش و هزینه کرد تسهیلات پرداختی مهارت آموزان را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: نظارت در واحدها و مجموعه های آموزشی و مهارتی درخصوص اینکه تسهیلات پرداختی به مشاغل در هدف مورد نظر هزینه شود، ضروری است.

در این جلسه ضمن قدردانی از محمدسلیم عباسی، صلاح خان احمدزاده به عنوان سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی معرفی شد.