در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد؛

قدردانی از مدیریت آذربایجان غربی در کنترل بیماری کرونا

قدردانی از مدیریت آذربایجان غربی در کنترل بیماری کرونا
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست دکتر روحانی، از مدیریت منطقی آذربایجان غربی در کنترل بیماری کرونا قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ معاون وزیر بهداشت در جریان بررسی وضعیت مدیریت کرونا در استان ها، با اشاره به وضعیت باثبات آذربایجان غربی در بیماران بستری و فوتی های ناشی از کرونا گفت: مدیریت منطقی آذربایجان غربی در کنترل بیماری بویژه نظارت بر شیوه نامه های بهداشتی، استفاده از ماسک، بیمار یابی سرپایی، ردیابی مبتلایان و اجرای فاصله گذاری اجتماعی بسیار خوب و جای قدردانی دارد.

علیرضا رئیسی تصریح کرد: تداوم این روند منطقی باعث کاهش هرچه بیشتر آمار فوتی ها و قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا می شود.

در این جلسه علاوه بر بررسی کارکرد استانها در مدیریت بیماری کرونا، تصمیمات لازم برای برگزاری مراسم محرم و اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی اتخاذ شد.