برگزاری جلسه بررسی پیگیری مطالبات تامین اجتماعی دستگاه های اجرایی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه بررسی پیگیری مطالبات تامین اجتماعی دستگاه های اجرایی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
جلسه بررسی پیگیری مطالبات تامین اجتماعی دستگاه های اجرایی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، شهدی در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در وصول مطالبات و بدهی های دستگاه های اجرایی به سازمان تامین اجتماعی و همچنین بدهی این سازمان به مراکز درمانی دولتی و بخش خصوصی، گفت: بر اساس طرح سازمان تامین اجتماعی و موافقت وزارت کشور مقرر گردیده بدهی های دستگاه های اجرایی استان به روشهای مختلف از جمله تهاتر تسویه و در راستای پرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی دولتی و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی هزینه گردد.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی و شهرداران خواست تا همکاری لازم با سازمان تامین اجتماعی استان داشته باشند تا در شرایط ویژه اقتصادی کشور، این مشکل برطرف و مطابات مراکز درمانی استان پرداخت شود.