رونمایی از چهار سازمان مردم نهاد جدید عرصه سلامت استان با حضور معاون استاندار

رونمایی از چهار سازمان مردم نهاد جدید عرصه سلامت استان با حضور معاون استاندار
با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از چهار سازمان مردم نهاد جدید عرصه سلامت رو نمایی شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، مصطفوی در این مراسم که در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ارومیه برگزار شد، به 22 مرداد ماه نامگذاری روز تشکل ها و سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: در آذربایجان غربی 600 سمن در بخش های مختلف تاسیس و فعالیت می کنند.

وی به سرمایه های اجتماعی در جامعه اشاره نمود و افزود: سرمایه های اجتماعی میراث فرهنگی یک جامعه و مورد تایید اکثریت و از ارزشهای یک جامعه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی 3 مولفه دارد، اظهار داشت: اعتماد اجتماعی، وفاق اجتماعی و مشارکت اجتماعی سه مولفه سرمایه های اجتماعی به شمار می رود که حضور مردم در انتخابات نمونه ای از نمونه های مشارکت سیاسی است .

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: تقویت روحیه همدلی و همبستگی ، بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل جامعه، امید به زندگی ، احساس مسئولیت، نشاط اجتماعی را از اثرات و ثمره های مشارکت های اجتماعی و وجود سازمانهای مردم نهاد در جامعه عنوان نمود.

مصطفوی به سیاستهای دولت در خصوص سازمانهای مردم نهاد اشاره نمود و گفت : توسعه و گسترش سازمانهای مردم نهاد در بخش های مختلف و سرمایه های اجتماعی از جمله برنامه های مهم دولت به شمار می رود.