کارگاه انتقال تجربه های منطقه ای در خصوص نقش جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه و ششمین جلسه بورد مدیریت مشارکتی مرکز منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیا که در ارومیه

کارگاه انتقال تجربه های منطقه ای در خصوص نقش جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه و ششمین جلسه بورد مدیریت مشارکتی مرکز منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیا که در ارومیه
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی : در دولت تدبیر و امید احیای دریاچه ارومیه گفتمان مشترک مردم و مسئولین شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان در آیین آغاز بکار کارگاه انتقال تجربه های منطقه ای در خصوص نقش جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه و ششمین جلسه بورد مدیریت مشارکتی مرکز منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیا که در آرومیه برگزار شد گفت: از سال ٩٣ با اهتمام دولت در جهت نجات دریاچه ارومیه با تعریف پروژه های اجرایی اولویت دار با آگاه سازی مردم و جوامع محلی مشارکت همگانی و حرکت در مسیر احیای دریاچه به گفتمان مشترک مردم و مسئولین درآمد و امروز شاهد روزهای خوش برای این تالاب بین المللی هستیم. 

پیمان آرامون به اختصاص ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار توسط دولت د.ر سالجاری برای احیای دریاچه اشاره کرد و افزود:استفاده از تجارب سایر کشوهای منطقه و بهره گیری از دانش بومی و بین المللی گام مهمی در تعیین پروژه های نجات بخشی داشته و برگزاری این نشست ها در تبادل این تجربیات بسیار مفید خواهد بود. 

وی انجام فعالیت های فرهنگی در آگاه سازی کشاورزان، بهره برداران، جوامع محلی و عموم مردم ساکن در حاشیه دریاچه ارومیه را در پیشبرد طرح های اجرایی علاج بخشی بسیار مهم دانست و اظهار داشت : الگوسازی مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در ٩۵ روستای حاشیه دریاچه ارومیه اجرا شده و امسال نیز ۶ برنامه آموزشی و آگاهی بخشی از طریق اعلان عمومی به سازمان‌های مردم نهاد و فعالان در این بخش واکذار شده است.

در ادامه این نشست مدیر اجرایی مرکز منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیا، نماینده دفترعمران ملل متحد، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس برد مرکز منطقه ای رامسر در مرکز و غرب آسیا و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی در سخنانی بر نقش مردم و مشارکت جوامع بین المللی و کشورهای منطقه در  در حفاظت و احیای تالاب‌ها و زیست بوم ها تاکید کردند. 

این کارگاه در قالب گروه‌های تخصصی و با حضور کارشناسان و نمایندگان سازمان های منطقه ای از ٢٢ آبان تا ٢۴ آبان در ارومیه برگزار می شود.