سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:
تا پایان سال 97 دولت برای احیای دریاچه ارومیه 34650  میلیارد ریال اعتباراختصاص داده است.

پیمان آرامون درچهاردهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران که با حضور اساتید دانشگاهی و پژوهشگران داخلی در پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد گفت: بحران کم آبی و خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از نمونه های بارز تغییرات و دخالت های انسان در عرصه های طبیعی است که خسارت های جدی درعرصه های طبیعی و انسانی و محیطی را درپی دارد و دولت با اولویت قراردادن نجات این زیست بوم از سال 93 برای اجرای طرح های احیای دریاچه بیش از 34 هزار و 650 میلیارد ریال بودجه در قالب پروژه های عمرانی و زیربنایی اختصاص داده است.

وی افزود: از این میزان 6220 میلیارد ریال به طرح های بخش جهاد کشاورزی  و اصلاح الگوی کشت، 5490 میلیارد ریال در حوضه طرح های وزارت نیرو و پروژه های مدیریت و تامین منابع آب و 950 میلیارد ریال نیز به طرح های آبخیزداری و آبخوان داری و پروژه های تثبیت گرد وغباردر حوضه آبریز دریاچه ارومیه اختصاص داده است.

ایشان ادامه داد:امسال در سایه رحمت الهی و بارش های قابل توجهی که در ابتدای سال در حوضه آبریز دریاچه اتفاق افتاد خوشبختانه شرایط دریاچه ارومیه به وضعیت خوبی تغییر یافت و براساس آمار سطح تراز دریاچه 18 تیرماه سال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک متر افزایش دارد و وسعت آن نیز حجم آب 7/4 میلیارد مترمکعب آب به بیش از 3111 کیلومتر مربع رسیده است.

وی با تاکید بر ضرورت مهندسی ارزش در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی خاطرنشان ساخت: آبخیزداری یکی از روشهای اساسی مقابله با فرسایش خاک و کاهش رسوبات و افزایش عمر سدها و مقابله با کم آبی و افزایش تولیدات است اما در اجرای این پروژههای عمرانی بایستی مهندسی ارزش و همچنین قیمت تمام شده پروژه ها و تاثیرات آن مورد توجه جدی مسئولین قرار گیرد.

پیمان آرامون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مقابله با تصرفات غیرقانونی و ساخت وسازهای غیرمجازدرعرصه های طبیعی افزود: در استان با تشکیل کارگروه تخصصی اقدامات جدی برای مبارزه با پدیده شوم زمین خواری و ساخت وسازهای غیرمجاز از جمله حاشیه رودخانه ها و مسیل ها آغاز شده است.