بازدید میدانی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از روند لایروبی رودخانه شهرچایی ارومیه + آلبوم تصویری

شهریاری استاندار آذربایجان غربی  به همراه فرماندار ارومیه از روند لایروبی رودخانه شهرچایی ارومیه بازدید کرد.