آلبوم تصویری / سفر یک روزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان های چالدران وخوی