بررسی مسائل و مشکلات معدن طلای آق دره تکاب

بررسی مسائل و مشکلات معدن طلای آق دره تکاب
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی مسائل و مشکلات معدن طلای آق دره تکاب بررسی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، با حضور حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی مسایل و مشکلات معدن طلای آق دره تکاب بررسی و چاره اندیشی شد .
حسینی در این جلسه با اشاره به اینکه برخی گونه های گون ها از سوی منابع طبیعی حفاظت می شود و این امر باعث ایجاد برخی موانع و مشکلات در امور معدنی می شود ، اظهار داشت : باید نوع گون هایی که مدنظر هست و از خاک محافظت و نگهداری میکند اعلام شود تا حفظ این گون ها خود باعث جلوگیری از کار معدن ها و ایجاد مشکلات در خصوص پیشرفت این شهرستان نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه قوانین و مقررات و شرایط کاری باید برای همه یکسان باشد ، اظهار داشت : اگر قوانینی و مقرراتی هست نه تنها بخش خصوصی و معدن طلای آق دره بلکه باید شامل حال بخش دولتی و معدن زره شوران نیز شود و شرایط یکسانی اعمال شود که از این پس خود پیگیر این تبعیض ها و حتی جلوگیری از آن خواهیم بود . 
در ادامه این جلسه برخی مشکلات این معدن با حضور مسئولان دیوان محاسبات بررسی و مقرر شد برای پیگیری و رفع ادامه مشکلات جلسه ای با حضور مسئولان اداره کل بازرسی استان برگزار شود .