بازدید آلبوم تصویر / بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از روند فعالیتهای امدادی و راهداری در محورهای ارتباطی استان