راز و نیاز مردم در اولین شب از شب هاب قدر / ارومیه / آلبوم تصویری