سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :
طرح جامع ساماندهی میادین عرضه دام در استان باید تهیه شود.

پیمان آرامون در دومین جلسه کارگروه ساماندهی بازاهای فروش دام در استان گفت:شرایط عرضه دام در میادین سنتی به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید با تهیه برنامه ای جامع  تهیه شود بگونه ای که با انجام اقدامات عمرانی ، مراحل عرضه و فروش دام بصورت گام به گام در افق های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت ساماندهی شوند.
وی افزود: در این برنامه باید با درنظر گرفتن ویژگی های منطقه ای و محلی و با مشارکت دادن متولیان و فعالان درعرصه فروش و گشتار دام اقدامات عملی برای ساماندهی این میادین اتخاذ شود و با میادین فاقد مشخصات فنی و بهداشتی بصورت جدی برخورد شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه به طرح های مصوب در این بخش از محل طرح های اشتغالزا تسهیلات پرداخت می شود افزود:برای الگو سازی و معرفی شاخصه های میادین بهداشتی و استاندارد در یکی از شهرستانهای استان اقدامات ساماندهی با مشارکت گروههای محلی و بخش های خصوصی اجرا می شود.
28 میدان عرضه دام در استان شامل 3 مرکز صنعتی و 25 میدان سنتی در امر فروش دام فعالیت می کنند.