معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی:

مشارکت حداکثری، قانونمداری، بیطرفی و امانتداری 4 اصل در سرلوحه کار مجریان انتخاباتی

مشارکت حداکثری، قانونمداری، بیطرفی و امانتداری 4 اصل در سرلوحه کار مجریان انتخاباتی
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت : مجریان انتخاباتی 4 اصل مشارکت حداکثری، قانونمداری، بیطرفی و امانتداری را باید در سرلوحه کار خود قرار دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی در نشست معاونین فرمانداران و بخشداران که امروز پیرامون یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد، نماد دموکراسی در هر کشور را برگزاری  انتخابات در آن کشور اعلام کرد و گفت : یکی از وظایف مهم و ذاتی وزارت کشور برگزاری انتخابات در چارچوب قانون است.

وی افزود : اگر ما بتوانیم چالش های انتخابات را به خوبی مدیریت کنیم می توانیم برگزاری انتخابات را به عنوان فرصتی برای اتحاد، انسجام و وحدت و پیشرفت استان قلمداد کنیم.
 

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افزود: اگر امروز در صحنه های بین المللی با اقتدار ظاهر می شویم به پشتوانه حضور و حمایت مردم از نظام و حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است ومقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی به حضور و مشارکت گسترده مردم بستگی دارد .

 

مصطفوی افزود : باید نسبت به مواردی که می تواند در برگزاری انتخابات به عنوان چالشی برای استان به شمار رود حساس بود و با آمادگی تکامل برای تبدیل این چالش ها و ایجاد فرصت برای جلب اعتماد اجتماعی استفاده کرد.

وی در ادامه حضور سلایق، اقشار و اقوام مختلف در انتخابات را یکی از مواردی ذکر کرد که می تواند باعث حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد و بر فراهم نمودن زمینه و شرایط برای حضور همه سلایق ، اقوام و اقشار در انتخابات تاکید کرد.


وی گفت : شعار امسال انتخابات گام دوم انقلاب، قانونمداری، بی طرفی و انسجام ملی است همچنین 4 اصل مشارکت حداکثری، قانونمداری، بیطرفی و امانتداری باید در سرلوحه کار مجریان انتخاباتی باشد.

مصطفوی افزود: مجریان انتخاباتی موظف هستند با مطالعه قانون انتخابات و رعایت برنامه ریزی زمانبندی انتخابات ، آسیب شناسی محل اخذ آرا، مدیریت نارضایتی ها ، تعامل با هیات های نظارتی، زمینه و شرایط را برای برگزاری انتخاباتی خوب با حضور و مشارکت گسترده مردم را فراهم نمایند.