با پیگیری استانداری آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه صورت گرفت:

موافقت ستاد احیای دریاچه ارومیه با تخصیص آب پروژه پرورش آرتیمیا در 200 هکتار از اراضی دشت فسندوز میاندوآب

موافقت ستاد احیای دریاچه ارومیه با تخصیص آب پروژه پرورش آرتیمیا در 200 هکتار از اراضی دشت فسندوز میاندوآب
با پیگیری های استاندار آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه با تخصیص آب مورد نیاز اجرای پروژه پرورش آرتیمیا در 200 هکتار از اراضی دشت فسندوز میاندوآب موافقت نمود.

با پیگیری های استاندار آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه با تخصیص آب مورد نیاز اجرای پروژه پرورش آرتیمیا در 200 هکتار از اراضی دشت فسندوز میاندوآب موافقت نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، در دیدار محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه که در محل سازمان حفاظت محیط زیست در تهران ترتیب یافت، درخواست دانشگاه ارومیه مبنی بر تخصیص آب برای اجرای پروژه پرورش آرتیمیا در 200 هکتار از اراضی دشت فسندوز میاندوآب از سوی مقام عالی استان مطرح شد که مورد موافقت ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت.
گفتنی است، پرورش آرتیمیا در استخرها و زه آب ها روشی جایگزین برای احیای آرتیمیای دریاچه ارومیه است که در استان و برخی از مناطق کشور موفقیت آمیز بوده است.