آلبوم تصویری/ اعزام کاروان کمک های مردمی شهرستان ارومیه به سمت استان گلستان باحضور استاندار آذربایجان غربی- 98.1.7