آلبوم تصویری/ آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با حضور استاندار آذربایجان غربی- مدرسه فاطمیه ارومیه- 1 مهر 98