دستور استاندار آذربایجان غربی برای حل مشکل دپوی تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر

دستور استاندار آذربایجان غربی برای حل مشکل دپوی تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر
به دنبال توقف بیش از ظرفیت تانکرهای سوخت در مرز تمرچین پیرانشهر به دلیل عدم پذیرش از سوی اقلیم کردستان عراق، استاندار آذربایجان غربی به دستگاه های متولی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکل و نیز اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ به دنبال ایجاد مشکل در کشور عراق و روند کند پذیرش تانکرهای سوخت در گمرک تمرچین پیرانشهر، تعداد بسیار زیادی از تانکرهای سوخت در پشت مرز عراق توقف کرده اند که در راستای حل مشکل و پیشگیری از حوادث احتمالی، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به دستگاه های متولی از جمله گمرک، فرمانداری پیرانشهر، مدیریت بحران، راهداری و مرزبانی دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به تدابیر لازم اقدام نمایند.