بررسی مشکل تعاونی بسیج ارومیه با حضور نمایندگان سازمان ملّی زمین

بررسی مشکل تعاونی بسیج ارومیه با حضور نمایندگان سازمان ملّی زمین
با حضورسرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی و مدیران کل واگذاری و امور حقوقی و املاک سازمان ملّی زمین موضوع مشکل تعاونی بسیج ارومیه درمحل بررسی شد

با حضورسرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی و مدیران کل واگذاری و امور حقوقی و املاک سازمان ملّی زمین زمینهای تعاونی بسیج ارومیه درمحل بررسی شد
صبح امروز و با هدف بررسی راهکارهای ممکن برای حل مشکل اعضای تعاونی بسیج ارومیه، هیاتی متشکل از سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی ، مدیرکل واگذاری ، مدیرکل حقوقی و املاک سازمان ملی زمین به همراه مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان از زمینهای تعاونی بسیج ارومیه بازدید کردند.
دراین بازدید که جمعی از اعضای تعاونی بسیج نیز حضورداشتند آخرین وضعیت تعیین حدود عرصه های ملّی و مستثنیات و مالکیت اراضی و پروسه رسیدگی به درخواست ها، مشکلات خریداران موجود دراین پلاک ها و راهکارعملی برای حل مشکل  بررسی شد.
در ادامه پس از ارائه توضیح هریک از مسئولین و نمایندگان اعضای تعاونی بسیج مقررشد موارد با نظر مساعد به سازمان ملّی زمین جهت تصمیم گیری ارسال گردد.