به جهت کسب رتبه عالی و شایسته تقدیر

قدردانی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی از استاندار آذربایجان غربی

قدردانی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی از استاندار آذربایجان غربی
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور از استاندار آذربایجان غربی به جهت کسب رتبه عالی و شایسته تقدیر استان در شاخص های ارزیابی و عملکرد سال ۹۸ قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در شاخص هایی چون صیانت از اعتبارات سواد آموزی، برنامه عملیاتی، شتاب بخشی،تحقق اهداف، تبلیغ و ترویج و بهبود کیفیت استان آذربایجان غربی حائز کسب رتبه عالی و شایسته تقدیر شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور با اهدای لوح تقدیری از تلاشها، هدایت و راهبری محمدمهدی شهریاری استاندار و رئیس شورای پشتیبانی سواد آموزی آذربایجان غربی در کسب این رتبه قدردانی نمود.