آلبوم تصویری/ برگزاری چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ریاست استاندار آذربایجان غربی- 4 مهر 98