برگزاری نشست هیأت های بازرسی سراسر کشور به میزبانی وزارت کشور

برگزاری نشست هیأت های بازرسی سراسر کشور به میزبانی وزارت کشور
نشست هیأت های بازرسی استانها وشهرستانها به ریاست علی طالبی رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور، بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور در این جلسه با اشاره به مقوله انتخابات به عنوان نمادی از مردم سالاری دینی در ایران اسلامی، کنترل و بازرسی انتخابات را اطمینان بخشی از صحت و سلامت انتخابات قلمداد نموده و افزود : حراست از آراء مردم توسط بازرسان قانون مدار و کارآمد، سلامت انتخابات کشور را صیانت می کند.

 

طالبی در این جلسه خطاب به عوامل بازرسی انتخابات در استان ها تأکید کرد: رفتار و فعالیت انتخاباتی نامزدها، دست اندرکاران انتخابات و مدیران دستگاهها  و نهادهایی که به نوعی از بودجه عمومی کشور و بیت المال استفاده می کنند را رصد نموده و در صورت بروز تخلف موارد را مستند و با مدرک گزارش نمایند.

 

رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان آذربایجان غربی هم در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد هیأت بازرسی انتخابات استان، گفت : برای برگزاری انتخابات قانومند در سطح استان آذربایجان غربی با تمام داشته ها و ظرفیت موجود با جدیت و تلاش مضاعف، اهتمام خویش را برای صیانت از آراء مردم و زمینه سازی برای خلق انتخاباتی سالم بر مدار قانون معطوف خواهیم داشت.

 

   رسول مقابلی همچنین برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی مستمر توسط وزارت کشور را خواستار شد.